';

New life, no lies Chương trình định cư Mỹ diện EB3
Con đường đàng hoàng chạm tay đến Mỹ
XEM THÊM
EB3 - CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ
DIỆN LAO ĐỘNG
EB-3 (Employment-Based Third Category) là chương trình dành cho ứng viên nước ngoài
muốn làm việc và định cư lâu dài ở Mỹ dựa trên sự bảo lãnh của một doanh nghiệp tại Mỹ.
XEM THÊM
Vươn Tầm Quốc Tế Đơn vị hỗ trợ tư vấn minh bạch, cung cấp thông tin trung thực cho ứng viên có nhu cầu lao động thật sự và mong muốn tìm kiếm việc làm tại Mỹ. XEM THÊM